Danko Group

Danko Group

Danko Group, công ty cổ phần tập đoàn Danko Group chủ đầu tư các dự án bất động sản lớn như: Danko City, Danko Avenue, Danko Vĩnh Yên Nguyễn Bách Khoa- PKD Mail: KhoaNB@nguyenbachkhoa.com Address: Số 1, Tổ 3, P. Chùa Hang, Tp. Thái Nguyên